Siūlomos paslaugos:

Pilna apskaita – nuo pirmo apskaitos dokumento pateikimo iki ataskaitų parengimo. Kaina (pagal darbų apimtį) nuo 200 iki 500 eurų.

Dalinė (galutinė) apskaita – dalinai parengtos apskaitos užbaigimas iki ataskaitų parengimo. Dalinai parengta apskaita, kai atliktas vienas ar keli iš žemiau išvardintų punktų:

  • darbo užmokesčio ir darbo laiko žiniaraščiai;
  • pilnai sutvarkyta kasa;
  • banko, pirkėjų, skolų tiekėjams žiniaraščiai.

Kaina (pagal darbų apimtį) nuo 100 iki 300 eurų.

Apskaitos pagrindai – sąvokų debetas – kreditas, turtas, nuosavas kapitalas, pajamos, išlaidos, sąnaudos, pelnas ir grynasis pelnas išaiškinimas. Praktiniai užsiėmimai.
Kaina 50 eurų / h.